واگذاري فاز 11 به توتال بدون تشريفات مناقصه بوده است

خبرگزاري آريا- اگر بجاي نگاه کردن به جاهاي ديگر به ظرفيت هاي داخلي توجه کنيم تحريم ها اثري ندارد.
به گزارش خبرگزاري آريا، سردار عبدالله عبدالهي بابيان اينکه تنها کسي هستم که در ارتباط قرارگاه سازندگي با دولت ها بيشترين تعامل را با آنها داشته ام افزود: زماني که در سال 95 بالاترين رکورد کاري را براي دولت داشتيم آيا سزاوار است دولت با تفنگ و بي تفنگ مطرح شود.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود قرارگاه عرصه را بر خارجي ها تنگ کرده است افزود: قرار گاه طرح هاي نيمه کاري اي را به ثمر رسانده است که خارجي ها در ابتداي تحريم ها آنها را رها کردند و رفتند.
سردار عبدالهي با بيان اينکه سپاه نهادي مردم پايه است گفت: در دوران دفاع مقدس از اين ظرفيت استفاده و با همراهي مردم موفق شديم و پس از جنگ تحميلي نيز با توجه به ظرفيت سپاه قرارگاه خاتم الانبياء ايجاد و در بازسازي و سازندگي کشور وارد شد.
وي افزود: از ابتداي تاسيس قرارگاه خاتم الانبياء تاکنون 2 هزار و 500 طرح استاني و ملي ساخته شده و به بهره برداري رسيده است.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: در دولت هاي پس از جنگ تاکنون هر طرحي که سپاه به آن وارد شد بنا به درخواست و نياز دولت ها بود و سپاه هيچ اصراري براي ورود به اين طرح ها نداشته است.
سردار عبدالهي افزود: هيچ گاه قرارگاه نگفته است که اين طرح را به ما بدهيد البته بر اساس وظيفه بايد به سازندگي کشور کمک کند.
وي با بيان اينکه در دولت يازدهم 183 طرح به اتمام رسيده است و مردم از آن بهره مند شده اند گفت: اين طرح ها در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازي، صنعت و معدن و آي تي بوده است.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه افزود: با توجه به اينکه روزانه 12 ميليون ليتر بنزين وارد کشور مي شد قرار گاه خاتم الانبياء سپاه با ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس که بزرگترين پالايشگاه در کشور است توانست روزانه 12 ميليون ليتر بنزين توليد کند و کشور را از واردات اين فرآورده بي نياز کرد.
سردار عبدالهي گفت: فاز نخست اين پالايشگاه که در دولت يازدهم به اتمام رسيد حدود 75 درصد پالايشگاه را شامل مي شود و 20 ميليون ليتر فراورده نفتي توليد مي کند که 12 ميليون ليتر آن بنزين يورو 4 با اکتان 96 است.
وي افزود: از ابتداي راه اندازي پالايشگاه خليج فارس تاکنون 1/2 دهم ميليارد ليتر فرآورده توليد شده که 350 ميليون ليتر آن بنزين بوده است.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: در زمان ساخت اين پالايشگاه 17 هزار نفر در آن کار مي کردند و 420 شرکت پيمانکاري در اين پروژه حضور داشتند.
سردار عبدالهي افزود: مهمترين سرمايه براي کشور نيروي انساني است قرار گاه خاتم الانبياء ارتباط تنگاتنگي با دانشگاه ها دارد.
وي گفت: در دو سال و نيم، 3 هزار و 700 نفر را از دانشگاه هاي برتر کشور از جمله دانشگاه آزاد جذب کرديم و 2 هزار و 100 نفر از اين افراد پس از گذراندن دوره سربازي به عنوان مدير جذب قرارگاه خاتم الانبياء شدند.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه افزود: مسئول اجراي طرح پالايشگاه ستاره خليج فارس يکي از اين افراد بود.
سردار عبدالهي اضافه کرد: قرارگاه خاتم الانبياء 170 هزار نيروي انساني دارد که کمتر از دو درصد آنها نيروي رسمي قرارگاه هستند.
وي گفت: قرارگاه خاتم الانبياء 5 هزار پيمانکار از بخش خصوصي دارد که با سپاه کار مي کند و بهتر از دولت از آنها حمايت مي شود.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه با بيان اينکه شبهه ها درباره فعاليت هاي سازندگي سپاه از طرف مسئولان ايجاد مي شود افزود: سزاوار نيست عرصه بر مجموعه اي که با تمام توان و قدرت در شرايط سخت تحريم اين گونه کار مي کند تنگ شود.
سردار عبدالهي با بيان اينکه فاز 15 و 16 پارس جنوبي در دولت يازدهم به بهره برداري رسيد و از اين فازها 40 ميليارد متر مکعب استخراج و شيرين سازي گاز انجام و وارد شبکه شده است گفت: اين کار 16 ميليارد دلار براي کشور منفعت داشته است.
وي افزود: به جاي تشويق سپاه سزاوار نيست جوسازي عليه اين نهاد انجام شود.
سردار عبدالهي بسياري از شرکت هاي معتبر دنيا را که در زمينه هاي گوناگون فعاليت مي کنند نظامي خواند و گفت: براي اين شرکت ها مشکلي ايجاد نمي شود اما سپاه که هم توان نظامي دارد و هم مسائل عمراني و سازندگي کشور را حل مي کند مورد خطاب قرار مي گيرد.
    
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: در حالي که 24 هزار ميليارد تومان از دولت طلبکاريم اين را قبول نداريم که مي گويند سپاه با بخش خصوصي در رقابت است.
سردار عبدالله عبدالهي در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: اگر به سپاه طرح هايي با ترک تشريفات مناقصه واگذار شده اين طرح ها ضرر ده بوده است.
وي درباره  واگذاري شرکت صدرا به سپاه گفت: اين شرکت زماني که به سپاه واگذار شد دو هزار ميليارد تومان به بانک ها بدهکار بود هيچ تعهدي را نمي توانست انجام دهد و 250 نفر از 300 نيروي اين شرکت هر روز جلوي استانداري تجمع مي کردند.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه افزود: قرارگاه اين شرکت را پذيرفت و ساخت سکوها را قبول کرد و اکنون سه هزار و 500 نفر در شرکت صدرا مشغول به کارند.
سردار عبدالهي گفت: قرارگاه خاتم الانبياء ملک هايي را که در اختيار داشت فروخت تا بدهي شرکت صدرا به بانک ها را بدهد.
وي افزود: اين شرکت نه تنها نفعي براي سپاه نداشت بلکه دو هزار ميليارد تومان نيز به بانک ها بدهکار بود.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: بخش خصوصي در زمينه کارهايي که سپاه انجام مي دهد توان انجام آن کارها را ندارد.
سردار عبدالهي افزود: در حالي که بانک ها سود بيش از 20 درصد به سپرده ها مي دهند چه کسي با دولتي کار مي کند که نرخ سود طرح هاي آن 7 تا 10 درصد است.
وي گفت: در مقابل پول اجراي طرح ها دولت به عنوان اسناد خزانه يا مشارکت اوراقي را به ما مي دهد که 30 تا 34 درصد کاهش قيمت دارد اما چون سپاه مي خواهد طرح ها نخوابد و به بيکاران کشور اضافه نشود کارها را انجام مي دهد.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه افزود: کساني که مي گويند سپاه با بخش خصوصي در رقابت است يا ناآگاهند يا مغرض.
سردار عبدالهي درباره امضا قرارداد فاز 11 پارس جنوبي با شرکت توتال گفت: قرارگاه خاتم الانبياء در عين ارتباطي که با وزارت نفت دارد از اين قرارداد خبري نداشت.
وي افزود: اکنون صنعت ساخت پالايشگاه و هر طرح بزرگ ديگري در کشور بومي شده است.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: بخش نخست قرارداد فاز 11 شامل 30 چاه و دو سکو است و بخش دوم نيز ايستگاه هاي تقويت فشار و ... را شامل مي شود که بخش نخست دو ميليارد دلار و بخش دوم 2/8 دهم ميليارد دلار قيمت دارد.
سردار عبدالهي افزود: در ساخت پالايشگاه و تجهيز همه مراحل آن با مهندسي صددرصد خودکفا هستيم و در بخش نخست قرارداد فاز 11 با توتال کاري نيست که در کشور انجام نشود.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: قرارگاه بزرگترين دکل هاي حفاري 400 فوتي را در اختيار دارد که مي توانند 11 کيلومتر حفاري کنند و ممکن است اين دکل ها بيکار شوند.
وي گفت: مسئولان مي گويند بايد خارجي ها بيايند و سرمايه گذاري کنند در حالي که سپاه بارها اعلام آمادگي کرده است که مي تواند بخش مالي را نيز تامين کند.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه  افزود: وزارت نفت گفته است مي خواهد قراردادگاه به سمت مناقصه برود اما واگذاري فاز 11 به توتال بدون تشريفات مناقصه بوده است.
سردار عبدالهي گفت: مي گويند شرکت توتال در قرارداد بايد از شرکت هاي داخلي استفاده کند اما ما هيچ وقت نبايد عزت خود را زير سوال ببريم و در حالي که توانايي داريم پيمانکار دست دو شويم.
وي اضافه کرد: اکنون 1/3 دهم تريليون تومان پول در دست مردم است و اگر براي جذب آن زمينه سازي کنيم مي توان اين سرمايه را به بخش هاي مورد نياز هدايت کرد.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه گفت: در 26 اسفند 94، 15 هزار ميليارد تومان اوراق نفتي در يک دقيقه به فروش رفت و در سال 95 نيز 300 ميليارد تومان اوراق ستاره خليج فارس کمتر از يک دقيقه فروخته شد در حالي که 80 برابر خريداران متقاضي وجود داشت.
سردار عبدالهي با بيان اينکه در حالي که بايد مردم را به سمت سرمايه گذاري در طرح ها هدايت کنيم اما بد مديريت کرده ايم افزود: اگر صنعت پالايشگاه سازي بومي شده به اين دليل است که به توانمندي هاي داخلي اتکا کرده ايم.
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء سپاه افزود: اگر بجاي نگاه کردن به جاهاي ديگر به ظرفيت هاي داخلي توجه کنيم تحريم ها اثري ندارد.
وي با بيان اينکه براي تربيت نيروي انساني در کشور بهترين جا قرارگاه خاتم الانبياء بوده است گفت: اين قرارگاه 50 هزار نفر حقوق بگير دارد که از اين تعداد 16 هزار نفر ليسانس، کارشناس، کارشناس ارشد و دکتري هستند.

ارسال شده توسط : احمد سروری - تاریخ درج : 1396/04/16 10:59:39گزارش به ناظر

ارسال نظر

توجه : کلیه نظرات ارسالی شما بعد از تایید توسط مدیریت،درسایت نمایش داده خواهد شد .
 
نام و نام خانوادگی :  
متن :  
متن امنیتی :  
 

کانال تلگرام

تبلیغات

پرداخت آنلاین قبوض

پرداخت آنلاین قبوض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل
از طریق سامانه fe.are.ir

مهندسی رایانه گستر آرش
توليد كننده نرم افزار هاي كاربردي و تحت وب، دارنده مدرك مشاور رسمي در زمينه اينترنت و پورتال و مشاوره مديريت از سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
تلفن تماس:09153034562
www.are.ir
عرضه مستقيم
عرضه مستقيم عسل ناب باخرز از توليد به مصرف
شرکت تولیدی توزیعی عسل دامنه باخرز
احمد آرش
همراه : 09158133945
نرم افزارآب بها

نرم افزاری ايده ال براي انجام كليه امور شركت هاي آب و فاضلاب روستايي

منبع: www.are.ir

فونت باركد

ابزاري مناسب جهت توليد باركد هاي Code 128 و EAN-13

منبع: www.are.ir

محمد عبدالهی

وکیل پایه یک دادگستری
شماره تماس : 09155157940

تدریس خصوصی

ریاضی و فیزیک دبیرستان و دانشگاه
احمد سروری 09158289249

كلينيك خودرو آرش

انژکتور، دياگ،  تنظيم موتور، سنسورها ، ECU، تسمه تايم، فيلر گيري و ....
باخرز ، گاراژ اسدی
تلفن : 09154152432

آمار وب سایت

تـعداد بــازدیـد کل : 10228793
تعداد بـازدید سال : 977787
تـعداد بــازدیـد ماه : 174214
تعداد بازدید هفته : 11612
تعداد بازدید دیـروز : 9742
تعداد بازدید امـروز : 1870
تـعداد کـل مطالب : 3725
تعداد افـراد آنــلاین : 165

اطلاعات مرورگر شما

آی پی            : 35.168.112.145
مرورگر           : Unknown
ورژن              : 0.0
سیستم عامل : Others